Về i.Value

Là một tập đoàn tư vấn chiến lược, quản trị và huấn luyện phát triển đội ngũ, i.Value cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp xây dựng thế “chân trụ” nền tảng trong 3 trụ cột.

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Gía trị cốt lõi

Tầm nhìn: Dẫn đầu về giải pháp gia tăng giá trị doanh nghiệp tại
thị trường Việt Nam

Sứ mệnh: Phát triển con người

Giá trị cốt lõi:

 • Chuyển đổi
 • Bền vững
 • Lãnh đạo

Vì sao chọn chúng tôi?

Chúng tôi cam kết sẽ là đối tác đáng tin cậy và cùng các Doanh nghiệp tại Việt Nam tỏa sáng đem lại giá trị đích thực trong hành trình xây dựng và phát triển “Vì một thế hệ doanh nhân tử tế”.

Sản phẩm & Dịch vụ

Tư vấn Chiến lược
& thực thi

Công nghệ

 • Tư vấn Chuyển đổi số
 • Tư vấn đổi mới sáng tạo mở
 • Giải pháp giúp xây dựng hệ thống hiệu quả (AI, CRM, CRP, ioT, Tech 4.0 …)

Doanh nghiệp

 • Tư vấn tài chính
 • Cấu trúc vốn
 • Quy trình quản trị Doanh Nghiệp

Con người

 • Xây dựng Văn hóa Doanh Nghiệp
 • Phát triển năng lực lãnh đạo
 • Chuyển dịch tư duy

Đổi mới sáng tạo

Viện đổi mới sáng tạo i.Innovation

 • Xây dựng văn hoá đổi mới sáng tạo (ĐMST)
 • Chương trình tăng tốc doanh nghiệp bằng ĐMST

Những con số biết nói

Với 10 năm kinh nghiệm cùng đội ngũ hơn 30 chuyên gia,
i.Value đã cung cấp dịch vụ đến hơn 90 doanh nghiệp,
đào tạo và huấn luyện cho hơn 600 lãnh đạo và nhân sự chủ chốt.

 • chuyên gia trên 10 năm kinh nghiệm

  0+

 • khách hàng doanh nghiệp

  0+

 • nhà lãnh đạo được huấn luyện

  0+

 • tổng giá trị giao dịch tài chính đã thực hiện (cấu trúc, M&A)

  0tỷ

Hãy để lại lời nhắn
cho chúng tôi!

Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ điều hành & tư vấn

Đối tác