Phát triển đội ngũ lãnh đạo & thế hệ kế cận

“Chỉ có đại bàng mới gọi được đại bàng, chỉ có đại bàng mới giúp được đại bàng phát triển” – John Maxwell

Sự có mặt của iValue sẽ tạo nên một môi trường mà ở đó khách hàng của chúng tôi trở thành một “trại đại bàng”, nơi nuôi dưỡng, chắp cánh cho những cá nhân xuất sắc, đội nhóm gắn kết, đội ngũ lãnh đạo kế thừa xứng tầm và những doanh nhân lãnh đạo tạo ảnh hưởng. Khách hàng lựa chọn dịch vụ của iValue là những doanh nghiệp mong muốn hướng đến sự phát triển bền vững dựa trên nền tảng nhà lãnh đạo thành công – hạnh phúc và đóng góp những giá trị nhân văn cho xã hội.

Dịch vụ

 1. Huấn luyện nhà lãnh đạo
  Transformation Leader
 2. Tư vấn & Huấn luyện doanh nghiệp hướng đến thành tích xuất sắc
  Coaching to excellent performance
 3. Huấn luyện đội ngũ quản lý cấp trung hướng đến khả năng thực thi hiệu quả
  Firstline Manager Development
 4. Thiết kế và hổ trợ thực thi Chương trình huấn luyện tài năng
  Talent Development Program
 5. Tư vấn, thiết kế & dẫn dắt các chương trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp lấy Phát triển con người và Đổi mới sáng tạo làm nền tảng
  Business culture based on people & innovation

Đối tác nền tảng

Hãy để lại lời nhắn
cho chúng tôi!