Tầm nhìn – Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Phương pháp luận vững chắc

Rất nhiều phương pháp luận tiên tiến trong quản trị chiến lược và thực thi được áp dụng tại iValue Consulting Group. Phương pháp luận phổ biến được iValue áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều nhất là Thẻ điểm cân bằng (BSC – Balanced Scorecard) – công bố bởi đại học Harvard từ 1993, và được chứng thực thành công bởi hơn 80% Top Fortune 500 và các Doanh nghiệp mọi quy mô trên thế thế giới. (*) 

Là một trong số ít những phương pháp giúp định hướng hành vi của toàn bộ hệ thống hiệu quả, BSC giúp mọi người cùng hướng về một mục tiêu chung, đem đến sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. 

Trong hơn 10 năm kinh nghiệm và tư vấn thành công cho rất nhiều khách hàng, chúng tôi lựa chọn yếu tố con người là nền tảng cho mọi sự thành công, phát triển và phát triển bền vững.

Thúc đẩy những cá nhân thành công và họ chính là nhân tố đem đến giá trị giúp cho tổ chức của bạn thành công.

Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi!