Về i.Value

Là một tập đoàn tư vấn chiến lược, quản trị và huấn luyện phát triển đội ngũ, i.Value cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp xây dựng thế “chân trụ” nền tảng trong 3 trụ cột:

  • Phát triển con người, xây dựng đội ngũ trên nền tảng văn hoá doanh nghiệp
  • Quản trị chiến lược và khả năng thực thi hướng đến thành tích xuất sắc
  • Ứng dụng công nghệ tạo giá trị cạnh tranh khác biệt trong kỷ nguyên 4.0

Trong hơn 10 năm kinh nghiệm, i.Value đã cung cấp dịch vụ đến hơn 50 Doanh Nghiệp, có vốn hoá thị trường hơn 7.000 tỷ; đào tạo và huấn luyện cho hơn 600 lãnh đạo và nhân sự chủ chốt.

Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi!