Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao tại Việt Nam

 

  • Bối cảnh:

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khách sạn lưu trú, F&B và căn hộ dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao tại Việt Nam mất khả năng thanh toán các khoản nợ gốc ~700 tỷ đồng đến hạn và lãi vay các năm về trước.

 

  • Thách thức: 

Ban Lãnh đạo Ngân hàng cho vay vừa tái cấu trúc, thay đổi dẫn đến các chính sách tín dụng thay đổi theo chiều hướng chưa dự đoán được
Áp lực thời gian trong việc tổ chức công việc, xử lý khối lượng thông tin lớn và kế hoạch triển khai trong thời gian rất ngắn để đàm phán với ngân hàng

 

  • Giải pháp:

Nhóm tư vấn đã làm việc với vai trò như bộ phận Tài chính tại Doanh Nghiệp, đã thực hiện các công việc và giải pháp như sau:
Tổng hợp, phân tích, đánh giá hiện trạng tài chính và các khoản vay của Doanh Nghiệp và xây dựng các kế hoạch kinh doanh, dòng tiền cho các 10 năm trên cơ sở đảm bảo tính khả thi và tập trung nguồn lực vào các mảng kinh doanh cốt lõi như thuê phòng lưu trú, F&B, bán và cho thuê căn hộ dịch vụ
Xây dựng các kịch bản về tái cấu trúc vốn vay ngân hàng với các tham số về thời gian, lãi suất, khoản tiền đảm bảo tính khả thi của dòng tiền trả nợ và kế hoạch kinh doanh và dòng tiền.
Đàm phán với ngân hàng trên đảm bảo cân bằng lợi ích cho cả ngân hàng và doanh nghiệp trên cơ sở kê hoạch kinh doanh, dòng tiền và phương án tái cấu trúc vốn vay

 

  • Thành tựu:

Tái cấu trúc khoản nợ gốc gần 700 tỷ VND và lãi vay được giãn thời gian trả 7 năm.

Lãi suất tiết kiệm được từ trực tiếp và lợi thế dòng tiền mang lại ~ 142 tỷ đồng trong 1 năm

Xây dựng mô hình tài chính và phương án kinh doanh giúp doanh nghiệp thu về doanh số 600 tỷ trong 2 năm triển khai dự án.

Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi!