Tập đoàn kinh doanh gia đình với bề dày 25 năm

 

  • Bối cảnh:

Tập đoàn gia đình kinh doanh ngành Sơn với các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào sản xuất & kinh doanh thành công tại Việt Nam, Singapore

Là một trong 5 nhãn hàng hàng đầu về thị phần Sơn tại Việt Nam

Mô hình kinh doanh và quản trị bởi 3 thế hệ khác biệt về hệ tương tưởng, năng lực chuyên môn

  • Thử thách: 

Tạo môi trường để thế hệ thứ 3 trong gia đình tham gia vào hoạt động kinh doanh của Tập đoàn & phát huy tài năng

Xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp; Xây dựng các thế hệ lãnh đạo kế cận; cũng như đội ngũ và môi trường làm việc làm nền tảng cho sự hội nhập, tăng trưởng và phát triển bền vững của Tập đoàn

Đổi mới mô hình kinh doanh, mô hình kênh phân phối và mô hình hoạt động phù hợp với tình hình biến động và xu hướng dịch chuyển nhanh của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế

  • Giải pháp:

Chuyên gia tư vấn tham gia trực tiếp vào thành viên ban điều hành, hổ trợ toàn diện cùng với thành viên thế hệ thứ 3 của gia đình xây dựng công ty 1 phân phối chuyên nghiệp từ chiến lược, bán hàng, hệ thống quản trị vận hành và đội ngũ nhân sự.

Lấy mentoring và coaching làm phương pháp và tập trung phát triển tâm thái, năng lực lãnh đạo của thành viên thế hệ thứ 3

Đóng vai trò cầu nối để kết nối hệ tư tưởng của 3 thế hệ cùng hướng về mục tiêu phát triển kinh doanh và xây dựng 1 tập đoàn kinh doanh gia đình Việt Nam vững mạnh

  • Thành tựu:

Doanh thu tăng trưởng liên tục trên 30% mỗi năm và độ phủ kênh phân phối phủ khắp cả nước và nước ngoài (Singapore, Nga, Malta,..)

Đội ngũ nhân sự phát triển từ con số 0 đến cuối năm 2018 là 90 nhân sự với đầy đủ các phòng ban chức năng.

Tách và xây dựng mảng hoạt động phân phối thành 1 công ty độc lập với hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp & môi trường văn hoá doanh nghiệp nhân văn & truyền cảm hứng.

Sự phát triển về nhận thức, năng lực lãnh đạo của thế hệ lãnh đạo trẻ thứ 3 trong gia đình đã và đang truyền cảm hứng cho sự thay đổi của cả 3 thế hệ cũng như sự dịch chuyển của cả tập đoàn

Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi!