Ứng dụng công nghệ  & chuyển đổi số

“Cá lớn nuốt cá bé hay cá nhanh thắng cá chậm?”

Việc dẫn dắt khách hàng ứng dụng công nghệ trong việc tạo ra những giá trị khác biệt về sản phẩm, dịch vụ và công tác quản trị vận hành doanh nghiệp đã trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao giá trị cạnh tranh của Doanh nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. 

iValue cùng các chuyên gia hàng đầu về công nghệ cùng với một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu từ SVF – Startup Vietnam Foundation – sẽ là đối tác tin cậy giúp Doanh nghiệp tại Việt Nam có cơ hội lựa chọn & ứng dụng những giải pháp công nghệ phù hợp tạo ra những mô hình kinh doanh có tiềm năng tăng trưởng bền vững. 

Dịch vụ

  1. Tư vấn Chuyển đổi số
    Digital Transformation
  2. Tư vấn đổi mới sáng tạo mở
    Open Innovation
  3. Giải pháp công nghệ ứng dụng trong công tác quản trị doanh nghiệp (AI, CRM, CRP, ERP, ioT, Tech 4.0…)

Đối tác nền tảng

Hãy để lại lời nhắn
cho chúng tôi!